İBB sözleşmeli personel olmaya hak kazananlar açıklandı

420 sözleşmeli personel alımı ile ilgili sözlü sınav sonuçları açıklandı. İBB'de sözleşmeli personel olmaya hak kazananların tam listesi kariyeribb.com'da!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, KPSS şartsız 420 Sözleşmeli Personel Alımı ile ilgili sonuçlar açıklandı. 20-26 Aralık tarihleri arasında sözlü sınava alınan 1298 adaydan 306'sı İBB'de sözleşmeli personel olmaya hak kazandı. Sözleşmeli personel olmaya hak kazanan adaylar evraklarını nereye teslim edecek? Adaylardan istenen belgeler neler? İBB atama dilekçe formu ve atama beyan formu örneği ve hak kazananların tam listesi kariyeribb.com'da!

İBB Sözleşmeli Personel Alımı Süreci Nasıl İşledi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 12 Aralık 2019 tarihinde yaptığı duyuruda 44 farklı kadro için 420 sözleşmeli personel alımı yapacağını ilan etti. Bunun üzerine 13-17 Aralık 2019 tarihleri arasında adaylar e-devlet üzerinden başvurularını yaptılar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi e-devlet başvuru ekranından toplam 22 bin 725 kişi başvuru formunu doldururken, adaylardan sadece 4 bin 416'sı evraklarını teslim etti. 19 Aralık 2019 tarihinde İBB Sözleşmeli Personel Alımı Sözlü Sınava Girmeye Hak Kazanan Adaylar listesini açıkladı. Bazı kadrolar için aranan şartları taşıyan adaylar olmayınca 2100 aday yerine 1298 aday sözlü sınava davet edildi. 20-26 Aralık 2019 tarihleri arasında adaylar sözlü sınava alındı.

Sözlü Sınavda Neler Soruldu?

420 sözleşmeli personel alımı ile ilgili sözlü sınavda; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik konularıyla ilgili sorular soruldu. Talip olunan pozisyona ilişkin mesleki, uygulamalı bilgi ve yetenek değerlendirmesi de yapıldı.

İBB'de Sözleşmeli Personel Olmaya Hak Kazananların Tam Listesi

6 gün süren sözlü sınavın ardından İBB 27 Aralık 2019 tarihinde İBB'de sözleşmeli personel olmaya hak kazanan 306 adayın listesini açıkladı. Sözleşmeli personel olmaya hak kazanan adayların tam listesini incelemek için aşağıdaki butona tıklayın.


İşe Alınacak Personelden İstenen Belgeler?

Adayların, atamaya esas teşkil edecek belgelerini açık adreslerini gösteren dilekçelerine eklemek suretiyle 30 Aralık 2019 tarihinde İBB İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne elden teslim etmeleri gerekiyor. Evrakları tamamlanan adaylar 31 Aralık 2019 itibariyle İBB’de işbaşı yapacak. Bu süre içinde başvurmayan adaylar haklarını kaybedecek. Gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulunduğu tespit edilen kişilerin işlemleri iptal edilecek.

30 Aralık 2019 tarihinde evraklarını teslim eden adaylar, 31 Aralık 2019 tarihinde İBB'de mesailerine başlayacaklar.

İşe Alınacak Personelden İstenen Belgeler?

  • Atama Dilekçe Örneği (Aşağıdan indirebilirsiniz.)
  • Atama Beyan Formu (Adli sicil beyanı ve erkek adaylar için askerlik beyanı) (Aşağıdan indirebilirsiniz.)
  • Tam teşekküllü (Devlet veya Sağlık Bakanlığı’nın ruhsatlandırdığı özel) hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu
  • Kan Grubu Kartı Fotokopisi (1 adet)
  • Erkek adaylar için güncel tarihli askerlik durum belgesi veya terhis belgesinin fotokopisi
  • Son altı ay içerisinde mevzuata uygun olarak çekilmiş 50 mm x 60 mm boyutlarında biyometrik fotoğraf (4 adet)

Adaylardan İstenen Özel Belgeler

  • Daha önce kamu kurumlarında çalışılmış veya halen çalışılıyor ise çalıştığını gösterir hizmet belgesi (1 adet)
  • Daha önce bir şekilde (399 SKHK, 657/4-B Vekil Memurluk vb.) Emekli Sicil Numarası alan adaylar bu durumu dilekçelerinde belirtmelidirler.
  • Daha önce kamu kurumlarında çalışılmış veya halen çalışılıyor ise çalıştığını gösterir hizmet belgesi (1 adet)
  • Halen başka bir mahalli idarede 5393 sayılı Belediye Kanunu veya bu kanun ile atıf yapılan mevzuat hükümlerine göre sözleşmeli olarak çalışan personel aynı unvanda atanamayacaktır.

İBB Dilekçe Örnekleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atama Dilekçesi ve Atama Beyan Formu'nu aşağıdaki butonlardan indirebilirsiniz.


Sözlü Sınav Sonuçlarına İtiraz Süreci

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin kurumumuzun genel ağ sayfasında (http://www.ibb.gov.tr) ilanından itibaren üç gün içinde yazılı olarak, Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi No: 5 34134 Belediye Sarayı Saraçhane Fatih İstanbul adresinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü’ne (2. Kat, 216 nolu oda) itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından üç gün içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine yazılı olarak bilgi verilecektir.

Aşağıdaki sosyal medya paylaşım butonları ile ilanları paylaşabilirsiniz. Görüş, öneri ve sorularınız için yorum yapabilirsiniz.

Yorum Gönder

0 Yorumlar