İBB 420 sözleşmeli personel alımı yapacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sözleşmeli personel alımı ilanı yayınladı. İBB 44 farklı meslekte toplam 420 sözleşmeli personel alacak. Detaylar kariyeribb.com'da!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sözleşmeli Personel Alımı İlanı yayınladı. Kariyer İBB iş ilanları sayfasında yayınlanan iş ilanına göre 44 farklı meslekte 420 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Sınav ile yapılacak sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? İBB sözleşmeli personel alımı ilanına nasıl başvuru yapılabilir? 12 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan sözleşmeli personel iş ilanına başvuru süresi ne zaman sona eriyor? Sözleşmeli Personel Alımı iş ilanı hakkında detaylar yazımızın devamında..

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kariyer sayfası üzerinden ilk sözleşmeli personel alımı ilanını yayınladı. 12 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan ilana göre açıktan ve 4b kamu personeli alımı statüsünde 420 sözleşmeli personel alınacak. Yayınlanan ilana göre, avukat, sosyal çalışmacı, psikolog, fizyoterapist, hemşire, ebe, çocuk gelişimcisi, mühendis (inşaat, çevre, elektrik-elektronik, makine, jeodezi, endüstri, işletme), şehir plancısı, mimar, peyzaj mimarı, matematikçi, istatistikçi, ekonomist, tercüman, arkeolog, sanat tarihçisi, programcı, tekniker (inşaat, makine, harita), teknisyen (harita, makine) ve eğitmen (Almanca, Çince, Farsça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça, Kürt Dili ve Edebiyatı, grafik, muhasebe, müzik) alımı yapılacak.

İBB Sözleşmeli Personel Alım İlanı Detayları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesine tabi olarak istihdam edilmek üzere, aşağıda pozisyonu, adedi, nitelikleri ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş pozisyonlara açıktan atama yoluyla sözleşmeli personel alınacaktır. Detaylı bilgi için aşağıdaki listeyi inceleyiniz.

Mobil sitede tablonun tamamını görüntüleyebilmek için telefonunuzu yan döndürün!
İBB'ye Alınacak Sözleşmeli Personel Listesi
Sıra Pozisyon Adet Nitelik Yabancı Dil Şartı YDS Puanı
1 Avukat 10 Hukuk lisans programından mezun - -
2 Sosyal Çalışmacı 4 Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler veya Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun - -
3 Psikolog 2 Psikoloji lisans programından mezun - -
4 Fizyoterapist 2 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyonlisans programından mezun - -
5 Hemşire 28 Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programından mezun - -
6 Ebe 3 Ebelik lisans programından mezun - -
7 Çocuk Gelişimcisi 2 Çocuk Gelişimi veya Çocuk Sağlığı ve Gelişimi lisans programlarının birinden mezun - -
8 Mühendis 50 İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun İngilizce En Az 60 Puan
9 Mühendis 2 Çevre Mühendisliği lisans programından mezun İngilizce En Az 60 Puan
10 Mühendis 9 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun İngilizce En Az 60 Puan
11 Mühendis 3 Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun İngilizce En Az 60 Puan
12 Mühendis 20 Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği lisans programından mezun İngilizce En Az 60 Puan
13 Mühendis 6 Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun İngilizce En Az 60 Puan
14 Mühendis 6 İşletme Mühendisliği lisans programından mezun İngilizce En Az 60 Puan
15 Şehir Plancısı 20 Şehir ve Bölge Planlama lisans programından mezun İngilizce En Az 60 Puan
16 Mimar 20 Mimarlık lisans programından mezun İngilizce En Az 60 Puan
17 Peyzaj Mimarı 4 Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi,Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım lisans programlarının birinden mezun İngilizce En Az 60 Puan
18 Matematikçi 4 Matematik, Matematik-Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar, Matematik ve İnformatik, Matematik-İnformatik, MatematikBilgisayar Programcılığı, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, Uygulamalı Matematik, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri lisans programlarının birinden mezun İngilizce En Az 60 Puan
19 İstatistikçi 4 İstatistik lisans programından mezun İngilizce En Az 60 Puan
20 Ekonomist 18 Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat lisans programlarının birinden mezun İngilizce En Az 60 Puan
21 Tercüman 2 Mütercim-Tercümanlık veya Mütercim Tercümanlık lisans programından mezun İngilizce En Az 90 Puan
22 Arkeolog 2 Arkeoloji, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Klasik Arkeoloji, Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi,Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi, Prehistorik Arkeoloji, Tarih Öncesi Arkeolojisi lisans programlarının birinden mezun - -
23 Sanat Tarihçisi 3 Sanat Tarihi lisans programından mezun - -
24 Programcı 4 Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama önlisans programlarının birinden mezun - -
25 Tekniker 15 İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun - -
26 Tekniker 12 Makine, İş Makineleri, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Makine, Termik Santral Makineleri önlisans programlarının birinden mezun - -
27 Tekniker 10 Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro önlisans programlarının birinden mezun - -
28 Teknisyen 13 Ortaöğretim Kurumlarının Harita-Tapu-Kadastro Alanı ve Dalları veya İnşaat Teknolojisi Alanı - Harita ve Kadastro Dalından mezun - -
29 Teknisyen 12 Ortaöğretim Kurumlarının Makine Teknolojisi Alanı ve Dallarından mezun - -
30 Eğitmen 35 Bilişim Teknolojileri - -
31 Eğitmen 12 Almanca Almanca En Az 80 Puan
32 Eğitmen 1 Çince Çince En Az 80 Puan
33 Eğitmen 1 Farsça Farsça En Az 80 Puan
34 Eğitmen 3 Fransızca Fransızca En Az 80 Puan
35 Eğitmen 25 İngilizce İngilizce En Az 80 Puan
36 Eğitmen 1 İspanyolca İspanyolca En Az 80 Puan
37 Eğitmen 1 İtalyanca İtalyanca En Az 80 Puan
38 Eğitmen 1 Japonca Japonca En Az 80 Puan
39 Eğitmen 1 Korece Korece En Az 80 Puan
40 Eğitmen 2 Rusça Rusça En Az 80 Puan
41 Eğitmen 2 Kürt Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun - -
42 Eğitmen 10 Grafik - -
43 Eğitmen 11 Muhasebe ve Finansman - -
44 Eğitmen 24 Müzik - -

İBB Sözleşmeli Personel Alımı İlanına Kimler Başvurabilir?

 • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı'na başvuracak adayların öncelikle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. Detaylar aşağıda listelenmiştir.
Unutmayın İBB Sözleşmeli Personel Alımı ilanına başvurular 17 Aralık 2019 tarihinde sona erecek!

Adayların Sahip Olması Gereken Şartlar Neler?

 • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı'na başvuracak adayların öncelikle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. Detaylar aşağıda listelenmiştir.

Başvuru Genel Şartları

 • İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
  1. Türk vatandaşı olmak,
  2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
  6. İlan edilen pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Başvuru Özel Şartları

  1. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
  2. Başvuran adaylardan, varsa lisansüstü öğrenim bitirenlerin diplomasının aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)
  3. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları (20/12/1989 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar),
  4. Avukat pozisyonuna başvuran adaylarda, “Avukatlık Ruhsatı Sahibi Olmak” şartı aranacaktır. Avukatlık ruhsatnamesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)
  5. Eğitmen pozisyonu için “Atamaya Esas Alan”, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları”na göre işlem yapılacaktır.
  6. Eğitmen (Kürt Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak) pozisyonu için Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu iş birliği ile açılan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı / Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programını başarı ile tamamlama şartı aranacaktır.
  7. İlan edilen pozisyonlar için, aranan öğrenimin yurtdışında bitirilmesi halinde; ortaöğretim kurumları için Milli Eğitim Bakanlığı, yükseköğretim için Yükseköğretim Kurulunca verilen denklik belgelerine göre işlem yapılacaktır.
  8. Yabancı Dil şartı aranan pozisyonlarda, 6114 sayılı Kanunun 7. maddesinin 6. fıkrası gereğince Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından hazırlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi’ne göre işlem yapılacak, sınavların geçerlilik sürelerinde ise kendi mevzuatları dikkate alınacaktır.

Başvuru Esnasında Adaylardan İstenilen Belgeler

Sınava girmek isteyen adaylar, 13/12/2019 – 17/12/2019 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzalayacakları BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.
 • Nüfus cüzdanı aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)
 • Mezuniyet belgesinin (mezuniyet notu yazmıyorsa ayrıca not döküm belgesi) aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)
 • (Yabancı dil şartı olan pozisyonlar için) YDS sonuç belgesinin internet çıktısı (1 adet) – YDS yoksa eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)
 • Biyometrik fotoğraf (bir tanesi başvuru formuna yapıştırılacak) (2 adet)

Başvuru Yeri, Tarihi, Şekli ve Süresi

 • Adaylar 13/12/2019 – 17/12/2019 tarihleri arasında, https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve yukarıda sayılan belgeler ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Kemalpaşa Mahallesi Şehzadebaşı Caddesi No: 5 34134 Belediye Sarayı Saraçhane Fatih İstanbul adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
İBB Sözleşmeli Personel Alımı için başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ve e-posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi

 • Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar arasından, pozisyona ilişkin mezuniyet notuna göre yapılacak sıralama sonrasında en yüksek mezuniyet notu olan adaydan başlamak üzere atama yapılacak her boş pozisyon sayısının 5 (beş) katı aday (toplamda 2100 kişi) sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı mezuniyet notuna sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

Başvurusu Kabul Edilenlerin İlanı

 • Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 19/12/2019 tarihinde https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden ilan edilecek olup adaylar sınav giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecektir.
Adayların, sistemden aldıkları sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Sınavın Yeri, Zamanı ve Konuları

 • Sözleşmeli personel pozisyonları için yapılacak sözlü sınav 20/12/2019 – 26/12/2019 tarihleri arasında Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi No: 5 34134 Belediye Sarayı Saraçhane Fatih İstanbul adresinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü’nde yapılacaktır.
Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınavın Şekli

Sınav, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde sözlü olarak yapılacaktır.

Sınav Konuları Neler?

 • Sözlü sınav;
  1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
  2. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
  3. Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat (5393 sayılı Kanun, 5216 sayılı Kanun, 5302 sayılı Kanun, 5355 sayılı Kanun, 442 sayılı Kanun)
  4. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik konuları ile
  5. Pozisyona ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

Sınav Değerlendirme ve Sonuçlara İtiraz

 • Sözlü sınav; yukarıda belirtilen konularda 15’er puan, pozisyona ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır.
 • Sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması şarttır.
 • Adayların atamaya esas başarı puanı, yukarıdaki açıklamaya göre hesaplanacak sınav puanı olarak; yabancı dil sınav şartı var ise sınav puanı ile YDS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir.
 • Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde pozisyona ilişkin mezuniyet notu yüksek olana öncelik tanınır.
 • Sınavda 60 ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

Sözlü Sınav Sonuçları Nerede Duyurulacak?

 • Sözlü sınav sonuçları, http://www.ibb.gov.tr sayfasında ilan edilecek.

Sözlü Sınav Sonuçlarına İtiraz Süreci

 • Sınav sonuçlarına, başarı listesinin kurumumuzun genel ağ sayfasında (http://www.ibb.gov.tr) ilanından itibaren üç gün içinde yazılı olarak, Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi No: 5 34134 Belediye Sarayı Saraçhane Fatih İstanbul adresinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü’ne (2. Kat, 216 nolu oda) itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından üç gün içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine yazılı olarak bilgi verilecektir.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı pozisyonlardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Atama Yapılacak Pozisyona İlişkin Görev Yeri

 • Kurumumuzda ataması yapılacak personelin görev yeri İstanbul genelindeki (tüm ilçeler) hizmet ihtiyacına göre belirlenecektir.

Diğer Hususlar

 • Sınavı kazanan adaylardan atamaya teşkil etmek üzere istenilecek belgeler için kurumumuzun genel ağ sayfasında (http://www.ibb.gov.tr) ayrıca bir ilan yayımlanacaktır.
Başvuru aşamasında veya sonrasında gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu’nun hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Yorum Gönder

0 Yorumlar